Home     |      About Us       |       Services      |     Programs and Projects      |    Station's Profile    |  Business Opportunities    |    Contact Us    |    Sitemap


 YOU ARE HERE > > Publications


Mangga Production Guide


Mga Uri at Katangian

1. Carabao
Magaspang, malaki ang puno, mababaw at maliliit ang gisok sa balat. Ang bunga ay tumitimbang ng humigit kumulang sa 240 gramo, di gaanong mabunot, may manipis at dilaw na balat, malambot, at madaling matunaw ang laman.

2. Pico
Mababa ang puno kumpara sa Carabao at masinsin ang buong kasangahan. Ang bunga ay may katamtamang laki, parihaba, may luntiangkulay ang balat at madilaw dilaw ang laman.

3. Katchanita (Indian Mango)

Ito ay kinakain habang hilaw pa.


Mga Paraan ng Pag-aalaga

1. Paghahanda ng Lupa

                Panglikod bahay: Humukay ng butas na may lalim at luwang na kasya ang pananim na                 may kasamang lupa.

                Pangmalawakang pagtatanim: Araruhin ang lupa ng maraming ulit hanggang sa tamang                 pino.


2. Pagtatanim

        Putulin ang kalahati ng mga dahon ng manggang itatanim. Alising dahan-dahan ang pinagpunlaan ng mangga bago itanim. Pikpikin ang lupa sa palibot ng halaman at diligin.

       Ang agwat ng bawat tanim ay 14 x 14 metro kuwadrado. Magtanim sa unang mga linggo ng tag-ulan.

Pagpapatubig

       Patubigan ng madalas lalo na sa tag-araw. Ang mga namumungang puno ay nangangailangan ng 135 litrong tubig (50-60 balde). Patubigan kada linggo mula sa pagsibol ng bulaklak hanggang sa isang buwan bago mag-ani.

Pag-aabono

     Para sa hindi pa namumunga o isang (1) taong edad na puno:

      Lagyan ng 200-300 gramo ang bawat puno ng 14-14-14 abono, dalawang beses isang taon. Para sa punong mahigit ng isang taon- paghaluin ang 300-400 gramo ng 14-14-14 at 200-300 gramo ng urea sa bawat puno; hatiin ang paglalagay sa bawat puno. Ang unang kalahati ay ilagay sa unang linggo ng tag-ulan at bago matapos ang tag-ulan ilagay naman ‘yong natirang abono.

Para sa Namumungang Puno

      Lagyan ng ½ kilo hanggang 2 ½ ng 14-14-14 ang bawat puno ng mangga.

Pagpapabulaklak

        1. Pagpapausok

            Pausukan ang punong mangga at siguraduhing dadaan ang usok sa mga sanga at dahon. Magpausok sa loob ng ilang araw. Kung may mga usbong na bulaklak pagkaraan ng 2 linggo tigilan na ang pagpapausok. Ulitin pagkaraan nang dalawang buwan.

        2. Paggamit ng kemikal

        Bombahin ng “potassium nitrate” ang mga magugulang na dulo ng sanga. Ang timpla ay 10 gramo bawat isang malaking lata ng tubig (25 litro ang ilalaman).

       Ang pangalan ng kemikal na maaaring gamitin ay ang mga sumusunod: Agriblum, Redbloom, Mengovit, Mangobloom, Miracleblum o Flower set.

        Pagpuputol o Pagpupungos ng mga Sanga

        Alisin ang mga tuyo at hindi na kanaisnais na mga sanga.

        Pagsugpo/Pagpigil sa mga pesteng Kulisap at Sakit

       1. “Mango Hoppers”

       Pinsala sa halaman: Pagkalanta at pagkamatay ng mga bagong usbong na dahon at sanga, bulaklak at mga bagong usbong na bunga. Nagkakaroon pa rin ng puting amag sa mga bunga dahil sa laway ng “hoppers”.

       Pagpigil: Bombahin ng carbaryl, carbonato at malathion sa tamang paraan at dami mula sa pamumulaklak hanggang sa paglaki ng bunga.

      2. Mango Twig Borer”

      Pinsala: Pagbibiyak-biyak at pagkalanta ng mangga.

      Pagpigil: Putulin ang mga sangang may “Borer” at sunugin.

      3. “Fruitflies (Langaw ng prutas)

      Pinsala: Ang mga itlog ng kulisap na nasa balat ng bunga ay magiging dahilan ng pagkabulok at pagkakaroon ng uod na siyang uubos sa laman.

      4. “Fruit Pulp Weevil & Borer”

      Pinsala sa Halaman: Pumapasok ang hayop (fruit fly) sa mga mangga na nagiging sanhi ng pagkabulok nito.

      Pagpigil: Pagsunog ng mga damo, sanga, dahong laglag sa palIbot upang ang mga weevil na nakatira sa lupa ay mamamatay at pagsupot-supot ng mga prutas mula 40-50 araw sa pagsibol ng bunga.

     Mga Sakit

     1. “Anthracnose”

     Mga Palatandaan ng Sakit: Mga butas sa mga magugulang na dahon, maiitim at malalalim na mantsa sa bunga na sanhi ng pagkabulok.

     Pagkontrol sa sakit: Bombahin ng alinman sa mga sumusunod: Benomyl, Captan, Maneb, Manoozeb, Thiabensole at Zineb. Gamitin lang ang tamang timpla mula sa pagsibol ng bulaklak hanggang sa paglaki ng bunga. Itubog ang mga hinog na bunga sa mainit na tubig (135F) sa loob ng sampung minuto.

     3. “Scab”

     Mga Palatandaan: Kulay abuhing kape at mantas sa bunga. Ito ay pumuputok at nagiging magaspang.

     Pagkontrol sa Sakit: Tulad ng pagkontrol sa “Anthracnose”.

     4. “Stem-end rot”

     Palatandaan: Kulay lila hanggang kulay kapeng animo ay sugat sa dulo ng bunga. Ito ay umiitim pagkaraan ng ilang oras.

    Pagkontrol sa sakit: Itubog ang mga bunga sa 600-1000 “parts per million” (ppm) Benomyl na may 0.05% Tween 40 at mainit na tubig sa loob ng 10 minuto.

    Pag-aani

    Anihin ang mga bunga kapag ang mga pisngi ay namumurok na at ang kulay ng tangkay ay naging luntian. Anihin sa pagitan ng ika 9:00 ng umaga hanggang ika-3:00 ng hapon. Gumamit ng mahabang kawayan na may salalak o sambutan. Ilagay ang mga bunga sa basket na sinapinan ng plastik, papel o dahon ng saging.

Muling Ipinalimbag ng:

KAGAWARAN NG PAGASAKA
REHIYON BLG. 4 - B
(MiMaRoPa)


 
Back